Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Διαχειριστής πολυκατοικίας: καθήκοντα και υποχρεώσεις

Δυστυχώς, ήρθε η σειρά σας να αναλάβετε τον ρόλο του διαχειριστή στην πολυκατοικία σας. Είτε είναι ή πρώτη σας φορά είτε όχι, χρειάζεστε όση βοήθεια είναι δυνατόν να έχετε. Εμείς, στην προσπάθεια μας να σας βοηθήσουμε όσο γίνεται σ' αυτόν το δύσκολο ρόλο , σας παραθέτουμε παρακάτω τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του διαχειριστή:
Καθήκοντα διαχειριστή
Βάση του κανονισμού της κάθε πολυκατοικίας, ο διαχειριστής οφείλει παρακολουθεί την συντήρηση και την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας, να επιβλέπει για την αξιοπρεπή  εμφάνιση αυτής, να  προίσταται του προσωπικού που εργάζεται και να εκπροσωπεί τους συνιδιοκτήτες και συγκατοίκους του. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε επισκευές βλαβών και προσθήκες, σε αντικατάσταση φθαρμένων και σε κάθε άλλη εργασία που θεωρείται απαραίτητη για την ομαλή και σωστή λειτουργία της πολυκατοικίας. Έχει δικαίωμα να αναθέτει την διεξαγωγή της λογιστικής εργασίας σε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία επ'αμοιβή. Ο διαχειριστής δικαιούται να ξοδεύει περισσότερα απ'όσα προβλέπει ο κανονισμός εφ' όσον επιβάλλεται από κατεπείγουσα ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται μετά την εκτέλεση της εργασίας να καλέσει γενική συνέλευση για την έγκριση των επιπλέον εξόδων.
Παραλαβή Διαχείρισης
Ο διαχειριστής με την εκλογή του παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης:
Τα κλειδιά της πολυκατοικίας.
Τις οικονομικές εκκρεμότητες: Αποδείξεις κοινοχρήστων δαπανών που δεν χρεώθηκαν στα κοινόχρηστα, ανεξόφλητους λογαριασμούς κοινοχρήστων διαμερισμάτων, μετρητά.
Το υπάρχον πετρέλαιο στη δεξαμενή (εφ'όσον υπάρχει αυτονομία στη θέρμανση) καθώς και τις ενδείξεις των μετρητών της θέρμανσης.
Το σύνολο των ως άνω αποτελούν το κεφάλαιο κινήσεως ή το αποθεματικό.
Επίσης παραλαμβάνει το καρτελάκι του ΙΚΑ, το ΑΦΜ όταν υπάρχει, το βιβλίο των πρακτικών γενικών συνελεύσεων.
Εργασίες Διαχειριστή
Ο Διαχειριστής οφείλει:
Να συναλλάσεται νομότυπα, ιδιαίτερα να προσέχει τα συνεργεία καθαρισμού, αποφράξεων, εκδόσεων κοινοχρήστων λογαριασμών, συντήρησης ανελκυστήρα, συντήρηση θέρμανσης, αναγόμωσης πυροσβεστήρων, και όλα τα λοιπά να εκδίδουν νομότυπες αποδείξεις (θεωρημένες). Το συνεργείο καθαρισμού εάν δεν εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις, τότε οφείλει ο διαχειριστής να το ασφαλίσει στο ΙΚΑ.
Να φροντίζει για την έκδοση των κοινοχρήστων λογαριασμών και να τους διεκπεραιώνει κάθε μήνα.
Όταν υπάρχει αυτονομία θέρμανσης στη πολυκατοικία, χρεώνεται στα κοινόχρηστα η αξία της ποσότητας πετρελαίου που καταναλώθηκε σύμφωνα με τις καταναλώσεις των μετρητών θέρμανσης και τους συντελεστές ei και fi.
Άνωθεν του καυστήρα να υπάρχει αυτόματος πυροσβεστήρας και σε κάθε όροφο ένας πυροσβεστήρας χειρός των 6 κιλών.
Να έχει ασφαλίσει τους κοινόχρηστους χώρους.
Στις περιπτώσεις που εισπράτονται ενοίκια από εκμίσθωση του πρώην θυρωρείου ή από ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων στη ταράτσα, υποχρεούται ο διαχειριστής να καταβάλει το 20% των ετήσιων εσόδων στην αρμόδια ΔΟΥ της πολυκατοικίας μέσα στο μήνα Δεκέμβριο.
Για να καταβληθεί στην εφορία το ως άνω ποσόν οφείλει η διαχείριση να έχει λάβει ΑΦΜ.
Για την έκδοση του ΑΦΜ χρειάζεται:
Αντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας, φωτοτυπία των πρακτικών της Γενικής συνέλευσης που ορίζεται ο Διαχειριστής, φωτοτυπία της ταυτότητας του διαχειριστή, συμπλήρωση των εντύπων της εφορίας Μ3 και Μ7, υποβολή των παραπάνω στην αρμόδια ΔΥΟ της πολυκατοικίας.
Για την προμήθεια πετρελαίου οφείλει ο διαχειριστής να έχει διασταυρώσει την ορθότητα της τιμής και να παραλάβει το πετρέλαιο μετά από προσμέτρηση της υπάρχουσας ποσότητας εντός της δεξαμενής και επιμέτρηση της ποσότητας μετά την παραλαβή.
Για την εκτέλεση των τακτικών και εκτάκτων εργασιών πρέπον είναι να λαμβάνονται συγκρίσιμες προσφορές και τίθενται υπ'όψιν των λοιπών συνιδιοκτητών πέραν των ανωτέρω υπάρχουν και άλλα σημεία που πρέπει να αναπτυχθούν, πλήν όμως περιοριζόμεθα από την οικονομία του χώρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου